Podmínky služby

Podmínky služby MámJob.cz jsou opravdu jednoduché, nechceme Vás totiž zatěžovat zbytečnostmi když život je tak krátký...


 1. Registrací na MámJob.cz souhlasíte se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Registrací na MámJob.cz souhlasíte s uchováváním Vámi zadaných osobních dat za účelem nabízení relevantního zaměstnání
 3. Registrovaný uživatel MámJob.cz může kdykoliv své osobní údaje či jakékoliv jiné údaje, které do systému MámJob.cz zadal odstranit prostřednictvím webové administrace či může požádat provozovatele MámJob.cz prostřednictvím emailu info@mamjob.cz o jejich smazání. Provozovatele toto neprodleně učiní.
 4. Registrací rovněž souhlasíte s použitím Vámi zadaných údajů pro poskytnutní personálním agenturám a dalším firmám za účelem nabídky zaměstnání. Uživatel rovněž souhlasí, že je možné zaslat mu i jiná marketingová sdělení či obchodní nabídky provozovatele či třetích stran a to prostřednictvím sms, e-mailu a poštou.
 5. Registrací souhlasíte s tím, že Provozovatel má právo údaje předávat službám třetím stran, za účelem marketingu a propojení jiných služeb dle uvážení provozovatele. Provozovatel se zavazuje, že osobní data jako datum narození a adresu nikdy nepředá třetí straně bez toho, aby předtím data převedl na data anonymní, tedy data podle nichž nelze plně identifikovat uživatele.
 6. Zaregistrovaný uživatel má právo požádat provozovatele služby MámJob.cz o trvalé smazání svých údajů z databází provozovatele služby
 7. Provozovatel se zavazuje chránit data uživatelů podle všech jemu dostupných technických i mimotechnických prostředků či ověřováním uživatele
 8. Provozovatel si vyhrazuje takzvané právo veta, tedy možnosti odmítnout registraci jakéhokoliv účtu, či účet smazat z různých důvodů
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo na technické problémy serveru či celé aplikace, bude však dbát na to, aby se jakékoliv technické problémy vyskytovaly co nejméně
 10. Provozovatel má právo kdykoliv změnit znění těchto podmínek nebo fungování služeb a dalších možností celé aplikace MámJob.cz a to bez předčasného oznámení uživateli
 11. Uživatel se zavazuje nezneužívat aplikace MámJob.cz k nelegálním činnostem či jakkoliv porušovat zákony ČR chováním na serveru MámJob.cz
 12. Uživatel je povinen provozovateli služby oznámit jakékoliv narušení systému či chybu systému, která by mohla narušit funkčnost aplikace či ztrátu uživatelských dat
 13. Provozovatelem služby je: MámJob.cz o.s., Nám. Žižkovo 998/5, 460 01 Liberec
 14. Uživatelem služby je: jakýkoliv uživatel zaregistrovaný pomocí registračního formuláře
 15. Uživatel registrací dává provozovateli právo zasílat mu oznámení či informace prostřednictvím emailu a SMS zprávy na telefon.